N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ישראל אלמסי מנכ״ל ידידים

הבחירה של מתנדבי ידידים

כמי שעומד בראש ארגון המתנדבים הגדול במדינת ישראל, עם למעלה מ-65,000 מתנדבים ומתנדבות מכל גווני הקשת בחברה הישראלית, ומהווה עוגן אזרחי בשגרה ובחירום.

עם תחילת המערכה ב-7/10 ארגון ידידים התאים באופן מיידי את הפעילות כדי לסייע לאזרחי ישראל, לחיילים ולמפונים, שינעו את גופות הנרצחים מהנובה ומהיישובים, שינעו חיילים אל הבסיסים ועוד.

ישראל בנה אסטרטגיה מדויקת לפיה פעל הארגון, ועדיין פועל עד עצם היום הזה. ארגון ידידים מיוחד במינו, בעקבות החיבורים הרבים שנעשים בתוכו, ללא הבדל של דת גזע ומין, ומהווה אי של שפיות בתקופה שבה אנו נמצאים. אין ראוי ממנו!