N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אבי אלבחרי

הבחירה של מורן אדי

מפרוץ מלחמת חרבות ברזל אבי נרתם לעזור ולהסיע חיילים לצפון ולדרום, בנוסף בכל יום שישי דואג לחיילים לארוחת שיש עם כל מה שמשתמע מכך. יישר כח לאבי ולכל שמתנדבים