N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יפעת כהן

הבחירה של תומר רוזנצוייג

יזמת פרויקט "פיות יום הולדת" למען ילדים של הורים מגוייסים. משתתפת פעילה, יוזמת, מפרסמת ועושה טוב לילדים ולמשפחות של מגוייסים.