N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ורונה דנטה

הבחירה של לן יודס

ורונה דנטה - Verona Dante היא קולגה מדרום אפריקה. היא אינה יהודיה אולם תומכת נאמנה של ישראל, מגינה על המדינה ועוסקת בהסברה מטעם עצמה ברשתות החברתיות, ללא לאות. ניתן לראות את פעילותה ברשתות.