N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

המטיילים הישראליים בחו״ל שחזרו הביתה

הבחירה של מור שמואלי חגית

אין זה מובן מאליו שחבר׳ה צעירים, אשר רק סיימו את שירותם הצבאי, שעבדו וחסכו וחיכו לטיול חייהם - יחזרו בלי לחשוב פעמיים ארצה, ברגע ששמעו על מה שקורה בארץ ב7.10 😔. נמלאתי גאווה והתרגשות עצומה וגם כוח, ברגע ששמעתי שהם מתעקשים לחזור ארצה בכל דרך, וזאת בידיעה שהולכים להילחם ואולי לא לחזור. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 אין לי מה לומר חוץ מתודה ענקית ענקית! זאת ארץ ישראל היפה במלוא הדרה. חד משמעית.