N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

משפחות החטופות והחטופים

הבחירה של יעלי להב

מצדיעה לכאב והסבל היומימי של המשפחות, למאבק הלא יאומן להשבת יקיריהם - יקירינו. כאשר יחזור אחרון החטופים, נוכל לחשוב על לחזור להיות המדינה שהיינו וצריכים להיות.