N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

חיים אתגר, ואדווה דדון

הבחירה של אורית עזר

חיים אתגר ממש ראוי להדלקת המשואה תפס הרבה נוכלים ורמאים.

אדווה דדון השתתפה בחילוץ הניצולים מהנובה יחד עם רמי וסיכנה את חייה ב7.10