N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

קירה גורוחבסקי

הבחירה של Shira azulay

סבתא הנסיכה שלי. שני ההורים שלי בצבא ומתחילת המלחמה היא עברה לגור איתנו. היא איתנו כל הזמן, דואגת, מחבקת, תומכת. לא יודעת איך אני ואחיי הקטנים היינו שורדים בלעדיה.