N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

גיא רולניק

הבחירה של Reuven Yehoshua

האיש חשף את השנאה והקיטוב שחברות המדיה החברתית זורעת כבר הרבה זמן עם דרכים לשפר את המצב.