N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רוברט זינגר וסוניה גומס דה מסקיטה

הבחירה של לירון קורט

רוברט זינגר וסוניה גומס דה מסקיטה הם מובילי יוזמות חברתיות ודיפלומטיות חוצות גבולות, מגזרים ומוסכמות.

במסגרת קבוצת העמותות שהקימו, שכוללת את המרכז לאימפקט יהודי, סאסא סטון, אלומות אור, וקואליציית שותפים בהובלתם שכוללת שותפים כגון ניו ארה, התנועה למאבק באנטישמיות, קונגרס יהודי רוסיה ושותפים נוספים, הם הקימו מרכז טראומה בברזילי עבור ילדים שחוו טראומות בלתי נתפסות ב7.10. בנוסך, הם מובילים שיקום לכ-14 גני ילדים לעוטף והפיכתם למרכזי מצוינות לחינוך הגיל הרך, מסייעים בחיזוק ושיקום פנימיית עדן שנהרסה כליל בכרמיה, וסיוע לאוכלוסיות נוספות שהושפעו מהמלחמה במסגרת קמפיים תמיכה עוטפת - סיוע למפונים, שורדי הנובה, קשישים, חיילים ועוד.

הם גם מובילים יוזמות הסברה ומאבק באנטישמיות שיוצאות מהקופסא. ישר כוח!