N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ד״ר אילן סמיש

הבחירה של דומשק הלן

אילן הוא המייסד של אמאי פרוטאין שפיתחו חלבון שמחליף כל ממתיק רק בלי הקלוריות והנזק שכל שאר הממתיקים עושים (כולל סוכר).

מקביל לפעילותו המדעית והעיסקית כמוביל והמנכ"ל של החברה הוא פועל למען פיתוח ישראל הדמוקרטית.

אילן מייצג גם את היזמים, המדענים, הדתיים והחילוניים.

בכל הצגה שלו בכנסת או בפומבי הוא דוגמא שאפשר לשלב את כל העולמות ביחד. להיות אדם דתי וגם לקדם את המדע.