N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

בנימין נתניהו

הבחירה של רונית אבער

ראש ממשלה מעולה, מנהיג בכל רמח איבריו וצריך להתמודד עם רוע של יהודים ושל נאצים ועדיין לקבל החלטות ולהוביל עם לא פשוט, עם תקשורת הרסנית.