N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

נרצחי וחטופי ה-7.10

הבחירה של מתן צוקרט

אני משיא משואה זו לזכר הנרצחים והחטופים של מתקפת הטרור של ה-7.10 כי הם אלה שאנחנו חייבים לזכור אותם ולא לשכוח

את אלה שנאנסו, עונו ובימים אלה לצערינו נאנסים ומעונים בידי המחבלים מארגוני הטרור מעזה