N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שלי שם טוב

הבחירה של יהלי ברכה

היא אמא של עומר שם טוב, חטוף בעזה והיא לביאה. לא מפסיקה להילחם כדי שהוא יחזור.