N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוחאי עצמון יו"ר עמותת בוגרי גדוד 890

הבחירה של אריה אחישר

יוחאי הקים עמותה לפני כשנתיים העוסקת בחיבור דורות של צנחנים בוגרי הגדוד, וכן שם דגש מיוחד על טיפול בהלומי קרב. במהלך מלחמת חרבות ברזל סייעה העמותה לגדוד תוך אספקת ציוד רב כגון שכפ"צים, ציוד חורף ועוד. כמו כן, יוחאי יזם סדנאות להכשרת מלווים לנפגעי הלם קרב. העמותה מייצרת יין עם לוגו של 890 ומקיימת 3 כנסים בשנה לחיילים המשתחררים משירות סדיר בגדוד.