N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מתן אנגרסט

הבחירה של מישל אסייג

מכיוון שחטוף בעזה, גר בעיר שלי ונלחם בבסיס שלו כדי להגן על אחרים. תחזירו אותם הביתה 🎗️