N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אבי אלבחרי

הבחירה של נדיה הראש

אבי אלבחרי משפחתו וחבריו הקימו את "מתנדבי לב הבאר" מאז תחילת המלחמה ועד היום. כל יום, כל הזמן, אבי אלבחרי ומשפחתו תורמים ועוזרים לחיילים / ללוחמים/ למפונים/ לחיילים בודדים/ למשפחות קשות יום ועוד. אין יום שהם לא בהתנדבות. אין על הנתינה והאכפתיות 🙏🌹❤️