N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אברהם אלבחרי

הבחירה של שירה סינה לוי

איש צדיק שעושה חסדים גדולים מאז המלחמה ובכלל, למען מערכת הביטחון וכלל עם ישראל.