N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אבי אלבחרי

הבחירה של סיגל גבאי

אבי עם לב גדול מתחילת המלחמה ועד היום ממשיך כל שבוע להגיע לצפון ודרום הארץ ולחלק לחיילים אוכל חם,שתיה ומוצרים שחסרים להם והכל בשמחה ועם אהבת חינם. הוא הקים את מתנדבי לב הבאר בבאר יעקב