N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אגם ברגר

הבחירה של אריאל פרציק

אגם הינה סמל גאווה יהודית לדורות. אגם, תצפיתנית מנחל עוז, שבויה בשבי החמאס. מספרים שלמרות התנאים הקשים אגם מתפללת, מברכת על המזון, שומרת שבת ומעודדת את חברותיה. אני מצפה לשחרורה הקרוב.