N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

132 החטופים

הבחירה של חגית שטבי

כי מישהו נרדם בשמירה. אין גוף שאפשר להאמין לו. ומה שנשאר זה כאב עמוק ועצב גדול. ע כ ש י ו.