N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דדי שמחי

הבחירה של מיטל יצחק אלגרבלי

דדי מסמל צניעות, יושרה, אהבת המשפחה, האדם והארץ! דדי חילץ את גופת בנו גיא ז״ל ב-7 באוקטובר ומאז ועד היום נראה שפועל ללא הרף לקירוב לבבות, אומר דברי טעם וללא הסתה! דדי הוא בלב והכי מגיע לו ולמשפחתו !💝