N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

גלי בהרב מיארה

הבחירה של מאי מור יוסף

היועמ"שית, ללא פחד, הגנה על הדמוקרטיה למרות אינסוף המתקפות נגדה. אני מעריצה אותה כאישה חזקה. מגיעה לה משואה על כל מה שעשתה למען המדינה.