N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

היועמ"שית גלי בהרב מיארה

הבחירה של יפה פרץ

על עמידה איתנה למרות המתקפות מכל עבר, ועל שמירתה על מוסדות השלטון ותקינות קבלת ההחלטות לרווחת הציבור כולו ולא רק לקומץ שחפץ ביקרו.