N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

לוחמי חיל הרפואה

הבחירה של יורם לוי

מטפלים.ות בכירים.ות , אחים.יות חובשים.ות שהצילו חיים רבים במלחמה...אשר חלקם גם לוחמים בהכשרתם. מצדיע להם בגאווה