N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוסף חדאד

הבחירה של דנה בסון

מתחילת המלחמה עוסק בהסברה בארץ ובעולם. אין יום שהוא לא מפיץ סרטון או מידע על המצב בארץ בתקשורת, והוא גם פועל פיזית. גם בהפגנות ובמהומות בעולם הוא נוכח ומסביר את עמדתה של ישראל, והוא אף סיכן את עצמו ונפגע מאלימות של מפגינים. מלח הארץ, שירת בצבא ועוסק בהסברה ללא הפסקה כבר חצי שנה. כן ירבו.