N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוסף חדאד

הבחירה של דנה עופר

אהבת הארץ, ההסברה שהוא עושה בכל העולם. לא מובן מאליו. מעריצה אותו. כן יירבו כמוהו.