N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוסף חדאד

הבחירה של אורפז בר

מעבר לכך שהוא ערבי ישראלי, קצין בצה"ל ונכה צה"ל, הוא ממשיך בכל הכוח לעשות הסברה בעולם כולו, מתעמת עם אנשים והולך לגוב האריות בכדי להסביר ולהראות את האמת על המדינה. הוא גיבור.