N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אביחי עמוסי

הבחירה של ישראל אלבייב

מנהל עמותת "חסד לשדרות" ובנוסף מתנדב זק"א מזה שנים רבות. אביחי הוא איש חסד ועשייה, שמתגורר בשדרות.