N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

סא״ל תומר גרינברג ז״ל מג"ד 13

הבחירה של אורית במביליה

מפקד למופת, איש של אנשים, מספר ימים לפני שנפל השתתף בארוע של משפחה שכולה, דאג לשמח ולתת יחס אישי ולקח ללב כל אובדן. היה מפקד מוערך בעל עתיד מזהיר שהקריב את חייו לטובת המדינה.