N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דובה קלרמן

הבחירה של אליסף ליפשיץ

סבתא שלי בת ה-82, ששלחה יותר מ-30 מבניה, נכדיה ובני משפחותיהם למילואים מה-7.10 ועד היום. יש בניהם לוחמים ואנשי מפקדה, סא"לים וטוראים, מילואימניקים, אנשי קבע וסדירים, גברים ונשים.