N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

טליה רותם

הבחירה של אדריאנה אלבוכר

יו"ר נעמת רמת גן - בני ברק. יש לה נתינה לכל מי שזקוק. תרומתה בזמן המלחמה למפונים הייתה מדהימה. אדם עם לב ענק.