N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

טליה רותם יו"ר נעמת רמת גן ובני ברק

הבחירה של שרוני חגית

טליה מתחילת המלחמה משנעת לבד בכל שעות היממה אוכל לחיילים ונזקקים. כמו כן עושה למטה החטופים בדאגה רבה כהכוללת שינוע תרומות מכל הארץ. מפעל של אישה אחת ומעוררת השראה. הדוגמא לעשיה ללא תנאי♥