N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

חנוך דאום

הבחירה של כנרת אופירי מצא

ההתגייסות שלו למען החיילים ולהעלאת מורל האזרחים הייתה קרן האור היחידה בתקופה נוראית זו מאז 7/10