N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שי גראוכר

הבחירה של רועי זבולוני

על שדאג לחיילים, למפונים, למשפחות חטופים, למשפחות שכולות, לפצועים ולמשתקמים.