N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

עמית סוסנה

הבחירה של ציטיאט סמי

כחטופה בשבי החמאס גילת אורך רוח ואומץ, שמרה על שפיות ומייצגת בכבוד את כל החטופות