N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

עמית סוסנה

הבחירה של שרית אברהם

היא גיבורה בעיני, לספר באצילות את מה שהיא עברה. מבחינתי היא מייצגת את כל החטופים והחטופות שעוברים גיהנום.