N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אחים לנשק

הבחירה של נטלי דרור

תפקדו בכל הגזרות החל מ-7 באוקטובר וממשיכים לתפקד. נכנסו לתפקידי הממשלה והצילו חיילים, אזרחים מפונים ונזקקים אחרים. חייבים לקבל גם פרס ישראל.