N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אחים לנשק

הבחירה של רוית טלשיר

אחים לנשק התארגנו במהירות וביעילות, נתנו מענה אנושי, לוגיסטי, חומרי, נפשי ומוסרי והיו שם במקרים שלא היה אף אחד אחר. הם פרשו רשת בטחון אמיתית ובלעדיהם יש מצב שהיינו קורסים לתהום גדולה יותר מזו שגם כך צנחנו אליה. אחים לנשק ריגשו עד דמעות ביכולת לנתב את כל הידע, הציוד, החכמה והמוטיבציה שלהם לטובת המדינה ושמו בצד מחלוקות עצומות. הלוואי שהיו מחליפים את הממשלה והכנסת