N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אחים לנשק שהפכו לאחים למשק

הבחירה של רחלי ויטרט

ארגון משרתי צבא במילואים שעצרו את המהפיכה המשטרית המסוכנת וכשפרצה המלחמה הם התגייסו למילואים, הקימו מערך של גיוס ושינוע ציוד ללוחמים וגם הקימו מערך התנדבות ענק, להחזיק את החקלאות והרפתות שנפגעו קשות.