N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אחים לנשק

הבחירה של פזית פריד מימון

על התגייסותם לשמירה על הדמוקרטיה אל מול ההפיכה המשטרית. על התגייסותם למען עם ישראל בפרוץ מלחמת חרבות ברזל. על החיבוק החם והדואג שנתנו לחיילי צה"ל, המפונים ושורדי הזוועות של ה-7 באוקטובר. על תיפקודם המדהים כשממשלת המחדל לא תיפקדה ולא נתנה מענה לצורכי העם שחטף מכת מחץ ב-7 באוקטובר. תודה לכם אחים ואחיות לנשק, תבורכו.