N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דני קושמרו

הבחירה של בת שבע קרופניק

היה עם העם ברגעים הכי קשים של 7.10 וליווה אח"כ בדרכו המיוחדת את האירועים והפרשנות.