N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יאיר גולן, גדי אייזנקוט ודני קושמרו

הבחירה של גיל רוזנברג

יאיר גולן, על הדוגמא האישית והמקצועיות הצבאית. מנהיג שמקבל החלטות ועולה כל מדים כדי לבצע אותן, תוך כדי סיכון חייו.

גדי אייזנקוט, ששילם במלחמה את המחיר הכבד ביותר שמנהיג יכול לשלם. למרות זאת, הוא לא נכנע לרוח נקמה והוא עומד באומץ מול פוליטיקאים קיצוניים ו"עיתונאים" שמפיצים עליו שקרים ורעל מסית. הוא נלחם על עמדות משפחות החטופים, המפונים מהדרום והצפון, החיילים והמילואימניקים, ורוב הציבור בישראל.

דני קושמרו, מקבל את הצל"ש בשם כל העיתונאיות והעיתונאים האמיתיים, שמביאים לציבור את התמונה המלאה והאמיתית. בימים שיש בתקשורת הישראלית "שופרות" שמעוותים, מפלגים, זורעים שנאה ומטיפים לאג'נדה קיצונית, מזל שיש עיתונאים שנאמנים למקצוע ועושים את עבודתם נאמנה, במשך לילות וימים, מהחזית ומהעורף, בגבורה ובלי חשש לתועלתם האישית, וכל זאת תוך הפגנת רגישות וחמלה לעם שעבר טרגדיה.