N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

לילך קונציצקי

הבחירה של אריאל מסעוד

לילך האחראית עלינו בבניין בראשל"צ שבו אני מתגורר.

הבניין מיועד ללוחמים מושחררים ומן הסתם כאשר התחילה המלחמה הקשה היו המון מאיתנו שגויסו בצו 8. לילך, שגם בשגרה דואגת ואכפת לה מכל דייר ודייר בבניין, בתקופת המלחמה ביתר שאת דאגה לנו והייתה למעננו ואף הגדילה לעשות כשאר דאגה שלא נשלם שכירות כל עוד אנו במילואים.

שתבינו שמעל ל-50 דירות לא שילמו שכירות לכמה חודשים! זה פשוט מחמם ומרגש את הלב מאוד. לילך היא הסמל לישראליות היפה ביותר, ללב חסר המעצורים, למוח שחושב תמיד קדימה ואיך אפשר לשפר למען אחרים. בתקופה זאת חשוב לזכור יותר מתמיד שעם ישראל חי נאמר על אנשים כמוה במלוא מובן המילה, סימניו של העם היהודי הם ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים וסימנים אלו בלילך מתקיימים ולילך היא האישה הראויה והנכונה לעלות את המשואה למען מדינתנו האהובה, תעלה המשואה!