N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

טל מן

הבחירה של תמר איתן

התרגשתי מהסיפור של הפאראמדיקית הצעירה, שתיפקדה באומץ במרפאת בארי ב-7.10. כעסתי שכוחות צה"ל לא הגיעו בזמן להציל אותה, ואת האחרים. התרגשתי לצפות בבני משפחתה שסיפרו עליה ומהשיר ששודר אחרי מותה. יהי זיכרה ברוך .