N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

"עמותת "אלון ואלה

הבחירה של פיני הרפז

לאחר שפרש ממערכת הביטחון, אלון בריקמן שעסק כל ימיו בנושאי ביטחון, הקים עם שותפים את עמותת "אלון ואלה" שיוזמת ומפעילה פרוייקטים חברתיים מדהימים: סיוע לדיירי רחוב, עזרה לנשים חד הוריות, סיוע ליחידות צה"ל, ביקור פצועים בבתי חולים, כולל אספקת ציוד הנדרש להם ולמשפחותיהם הסועדות אותם, אספקת ציוד נדרש למפונים בבתי מלון ברחבי הארץ, סיוע למפונים בהתארגנות במעונם החדש, ארגון קבוצות תלמידים, חיילים, עובדים לביצוע פרויקטים חברתיים ועוד ועוד ועוד.