N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

איריס חיים

הבחירה של אסף שיאון

משפחת חיים, איריס חיים, אישה גיבורה וחזקה שמלאה בחוזק פנימי, צניעות, אמפתיה ואופטימיות.

מקרינה את החוזק שלה למרות אובדן בנה ומראה אצילות נפש בכך שסלחה באמת לחיילים שבשוגג הרגו את בנה יותם חיים ז"ל.

יותם נחטף והצליח להשתחרר משוביו וגם לפני שנחטף לעזה התקשר לסבתא שלו שהיא ניצולת שואה בעצמה ודאג לה ולא רק לעצמו. גם כשנחטף לעזה הוא לא הרכין ראש והלך זקוף כאשר 3 מחבלים מחזיקים אותו.

יותם אהב בעלי חיים והיה נפש טובה.

זאת משפחה מיוחדת שיש בה את החוזק הפנימי והאמפתיה והאופטימיות שנותן חוזק לכולנו ומראה לכולנו את הדרך הנכונה להמשיך להאמין ולהיות חיוביים אופטימיים אמפתיים ומלאי הכרה ותודה על האפשרויות וההזדמנויות שהחיים האלה נותנים לנו. כדי לשפר את הסביבה שאנחנו חיים בה ולגרום לאושר להקיף אותנו ואת הסובבים אותנו.