N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

לילך האחראית בבית שרה והלל - הבניין לחיילים משוחררים בראשון לציון

הבחירה של לידיה לינוי ג׳רבי

לילך אישה מדהימה שמקדישה את כל היום שלה למען לוחמים משוחררים ולוחמים בודדים, יום יום במילואים ובלי קשר למלחמה היא משמשת לי כאמא חברה טובה ואחות, תמיד פה. בין אם לרגע של צחוק או לרגע של חיזוק, תמיד מעודדת ומעבר לכך מצליחה להיות עולם ומלואו לכל מי שמסביבה, אמא מדהימה לילדיה ורעיה מדהימה לבעלה, אישה שכולה לב לב טוב ורחב❤️