N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

עמותה משכן הראייה בירושלים

הבחירה של זקלין מילר

שנים שאני אופטומטריסטיט בעמותת "משכן הראייה". התורם החליט לתת משקפיים לכל חיילים בשירות ולכל המילואיניקים. מ-07/10 תרמנו משקפי ראייה ושמש עשינו עבודה מטורפת. יצאנו לכל מיני בסיס חיילים ותרמנו כמויות. במקום עשינו בדיקות ומשקפיים, כל הכבוד לתורם ולצוות עמותת משכן הראייה ירושלים