N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אלון בריקמן ושלומית שוורץ - עמותת אלון ואלה

הבחירה של שני ברקו

עמותת אלון ואלה שהוקמה על ידי אלון בריקמן ושלומית שוורץ לפני 4 שנים פועלת במרץ לתמוך באוכלוסיות מוחלשות באופן קבוע: נשים ממעגל הזנות ודרי רחוב, קשישים בודדים, משפחות נזקקות וחיילים בודדים. מאז ה-7/10/23 העמותה הרחיבה את מעגל הסיוע שלה כדי לתת מענה לכל מי שנפגע מהמלחמה: פצועים, מפונים ומשפחות החטופים.